11/08/10

Wakacje, letnie wyjazdy i urlopy, tak długo oczekiwane i wytęsknione, dają sposobność zwolnienia tempa codziennej karuzeli praca-dom, praca-dom i skosztowania najróżniejszych przyjemności życia, w tym także nadrobienia zaległości w czytaniu.

Tym razem wybór Worldwide School padł ciekawy i błyskotliwie napisany „Paradoks czasu’’ autorstwa dwóch amerykańskich psychologów z Uniwersytetu Stanforda – Philipa Zimbardo i John’a Boyd’a. Autorzy przez ostatnie dwadzieścia  lat przeprowadzili wywiady, badania  i analizy wielotysięcznej grupy osób w wieku od kilkunastu do dziewięćdziesięciu czterech lat, badając osobiste postrzeganie czasu. Znamiennym okazało się odkrycie,  że nie ma dwóch osób o jednakowym nastawieniu wobec zjawiska czasu. Zimbardo i Boyd stworzyli swoistą miarę dla takich postaw  i opublikowali tzw. kwestionariusz  postrzegania czasu Zimbardo i kwestionariusz postrzegania czasu przyszłego transcendentalnego, według których wyodrębniono sześć perspektyw postrzegania czasu:  przeszłościowo-negatywną, przeszłościowo-pozytywną, teraźniejszą fatalistyczną, teraźniejszą hedonistyczną, przyszłą, przyszłą transcendentalną.

W kolejnych rozdziałach tej fascynującej książki autorzy wnikliwie i z humorem opisują sposoby zachowań, myśli i odczucia osób przynależących do każdej z sześciu grup. Jaka perspektywa postrzegania czasu jest mi najbliższa? Aby się tego dowiedzieć sumiennie należy wypełnić oba kwestionariusze. Zimbardo i Boyd zapewniają, że nie ma złych odpowiedzi. W nagrodę za szczerość otrzymamy cenne wskazówki dotyczące naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Okazuje się, że nasze osobiste postrzeganie czasu bardzo silnie rzutuje na wiele aspektów życia codziennego – od sposobu robienia zakupów, prowadzenia rachunków bankowych, wyboru życiowego partnera i zakresu oczekiwań względem niego, skłonność do nadwagi i hazardu, aż po zamachy terrorystyczne i wiarę w życie wieczne.

Lektura „ Paradoksu czasu” pomaga  w zrozumieniu siebie i swojego miejsca w świecie,  a także wskazuje wersję perspektywy postrzegania czasu najbardziej korzystną dla sytuacji  życiowej, w której się obecnie znajdujemy.

(483)