10/10/27

Mamy coś naprawdę fajnego! Mierzymy niemierzalne. Świetna jakość za bardzo rozsądną cenę. Szybko, sprawnie i wiarygodnie. W samym środku miasta. BULATS (Business Language Testing Service) –  obiektywnie i uniwersalnie wskaże poziom znajomości języka obcego. To właśnie tajemniczy urok benchmarkingu.

Cała historia bierze swój początek z ludzkiej chęci poznania jaka jest miara rzeczy, które nas otaczają. W rozmowach przerzucamy się wartościami – wielkość mieszkania, pojemność silnika samochodu, kursy walut, wyniki giełdowe, obroty, dochody i cała masa mniej lub bardziej ważnych spraw, dla których wymyślono  systemy miar i jednostek.

Trudniejszą rzeczą jest zmierzenie zjawisk z natury niemierzalnych, chociaż matematycznie jest to możliwe. Jedną z takich dziedzin jest edukacja. Interesuje nas mierzenie efektów naszej wspólnej ze słuchaczami pracy. Pokazanie postępów w jasny i klarowny sposób.

Rzecz w tym, jak ustalić uniwersalną miarę, która zastosowana w każdym miejscu i o każdym czasie, da wiarygodny i zrozumiały dla każdego wynik. W przypadku szkoleń językowych początki ujednolicenicenia wprowadził Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Wraz z nim pojawiły się nowoczesne narzędzia do przekrojowego audytowania językowych kompetencji. Jednym z nich jest BULATS, który w naszym centrum egzaminacyjnym pozwala na szybki i łatwy dostęp do globalnego benchmarkingu umiejętności językowych.

(259)