10/08/08

Czerwiec – jeden z najintensywniejszych miesięcy roku. Temperatura dostosowuje się do kalendarza i tempa, jest gorąco. Dla studentów to kulminacja sesji letniej, dla uczniów ostatnie zmagania ze szkolną rzeczywistością, dla szkół językowych koniec semestru i roku szkoleniowego – czas podsumowań, raportów, rekomendacji ale i planów na przyszłość.

Wydaje się jakby wszyscy chcieli pozamykać jak najwięcej spraw przed pustką letnich tygodni. Świadczyć o tym może ogromna ilość zaproszeń do udziału w najróżniejszych wydarzeniach, konferencjach, ankietach. Nie uniknęliśmy i my tej pokusy – kolejna konferencja dla lektorów Worldwide School zgromadziła rekordową liczbę uczestników, dowodząc raz jeszcze jak bardzo konieczne w tym zawodzie jest poczucie wspólnoty i wymiany idei.

W edukacji uczący i uczący się zadają sobie pytania – na ile poświęcony czas i włożona praca dały efekt? Czy portfolio językowe powiększy się o kolejne dokonania – certyfikat, wynik egzaminu, przejście na kolejny poziom kompetencji ? Czy opinie i oceny nauczycieli i trenerów są obiektywne i miarodajne? Czy pokrywają się z samooceną? Czy dalsze rekomendacje spełniają nasze nadzieje i oczekiwania? A co najważniejsze, czy nadal istnieje energia i motywacja do dalszej nauki? Pozytywne odpowiedzi dają szansę na ponowne spotkanie. We wrześniu.

(235)