10/11/23

Nie będzie chyba wielkiej przesady w stwierdzeniu, że blog jako forma wypowiedzi  jest już bliski stania się gatunkiem literackim. Blogi się pisze, blogi się czyta, komentuje i nagradza. Powszechność  i dostępność  internetowego pisarstwa sprzyja jego upowszechnianiu, wręcz staje się modą.

Obok blogów prywatnych, które zapoczątkowały falę otwartej komunikacji z wirtualnym odbiorcą, lawinowo zaczęły powstawać blogi firmowe. Ich pierwszym i zasadniczym  celem  jest zazwyczaj prezentacja firmy jako całości, w tym jej tożsamości, kultury organizacyjnej, misji. Pokazanie niuansów, dzielenie się bieżącymi opiniami,  otwieranie obszarów do bezpośredniej wymiany opinii.  Blog firmowy różni się od klasycznej strony internetowej również tym, że język jakim się posługują jego użytkownicy, znacznie zmniejsza dystans w komunikacji. Również treści poruszane na blogu z założenia są bardziej bezpośrednie, ponieważ gatunek ten daje unikalną możliwość bieżącego komentowania wydarzeń i bliskiego kontaktu z otoczeniem. Dla nas jest to szansa na budowanie i wzmacnianie więzi  z klientami, przyjaciółmi  i grupami opiniotwórczymi  w naszej dziedzinie. Wiemy, że z racji swojej przyjaznej formy, wpisy czytane są wielokrotnie, czasami nawet szuka się ukrytych treści między wierszami.

Blog to ważne miejsce dzielenia się wiedzą naszą i o nas.  Nie chcemy jednak, by był to jedynie wirtualny pamiętnik, stąd  intensyfikacja działań, które pozwolą nam dotrzeć do jeszcze szerszej grupy odbiorców.

A czym jest  tytułowy  BLOGOSTAN? To spełnienie naszych  marzeń o stworzeniu społeczności czytelników, którzy nie tylko będą z zainteresowaniem śledzili kolejne wątki ale również aktywnie włączą się w komentowanie naszej blogowej rzeczywistości.

(249)