11/10/31

Uczymy wielu języków, wśród których zdecydowany prym wiodą trzej liderzy: angielski, hiszpański i chiński. Ten ostatni, mimo że jednym z najbardziej używanych języków świata, w Polsce dopiero rozpoczyna swój tryumfalny pochód. Wiedząc jak bardzo kultura splata się z językiem, który jest jej odzwierciedleniem, uczymy się razem z naszymi słuchaczami, tym bardziej że odległość geograficzna i kulturowa pomiędzy Polską i Chinami sprawia, że jest to nieskończony pasjonujący proces poszukiwania i odkrywania.

Read More >>

(591)