11/11/30

Wśród, jakże potrzebnych jesienią, barometrów pojawiło się nowe narzędzie – Eurobarometr, mierzące różne ważne zjawiska, tym razem społeczne, a nie pogodowe. Jego pomiary wskazują, że  83% Europejczyków ceni wartość znajomości języków obcych, ale aż 44% populacji europejskiej nie potrafi komunikować się w żadnym z nich.  Zjawisko to jest trochę smutne, trochę zatrważające, ale jednocześnie dające duże pole do popisu tym, którzy chcieliby to zmienić, bowiem w dobie globalizacji i rosnącej migracji ludzi, wielojęzyczność jest kluczowym elementem międzykulturowego porozumienia się i spójności społeczeństw, możliwością funkcjonowania na rynku pracy oraz konkurencyjności w Europie.

Read More >>

(532)