11/09/29

Choć Europa miota się w pułapce ekonomicznych problemów, w edukacji wręcz przeciwnie, dzieje się wiele dobrego. I co najważniejsze –  jesteśmy w centrum tych wydarzeń! Właśnie ruszyła wielka, ogólnopolska kampania społeczna „Język to podstawa. Ucz się języków”. To odpowiedź na potrzeby językowe Polaków, to próba zwrócenia uwagi na rolę edukacji lingwistycznej nie tylko w Europie, ale i w całym współczesnym świecie.

Jako aktywni uczestnicy kampanii chcemy przede wszystkim tworzyć w Polsce klimat sprzyjający nauce języków obcych i promować różnorodność językową, a co za tym idzie, kulturową. Ambitnym i szlachetnym celem akcji jest wdrożenie narodowej polityki, która pomoże w wykreowaniu wizerunku Polaka jako obywatela Europy, swobodnie posługującego się językami obcymi. To nie jest tylko ruch ludzi dobrej woli – ta otwarta platforma pro-językowa ma ogromne poparcie Unii Europejskiej, środowisk edukacyjnych, mediów, biznesu, organizacji pozarządowych i sponsorów

Akcja jest częścią obchodów 10 rocznicy ustanowienia przez Radę Europy Europejskiego Dnia Języków. Jest też obietnicą sprostania wyzwaniom językowym, jakie stoją przed nami w kontekście nadchodzącego EURO 2012. Zachętą dla polskich firm do sprawdzenia czy są przygotowane językowo do przyjęcia wielonarodowościowej grupy gości. Autoryzowana informacja „Tu mówimy w językach obcych” to nie tylko nalepka z obietnicą, to dowód na to, że jako nowoczesne społeczeństwo łamiemy dawne bariery w komunikacji ze światem.

(396)